Disclaimer

Verkoopsvoorwaarden van toepassing voor de Firelle-webshop

Volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Firelle BVBA. De zetel van Firelle BVBA is gevestigd te 9406 Outer, Brakelsesteenweg 160. De bestellingen kunnen enkel gebeuren tussen Firelle BVBA en particulieren. Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Niettegenstaande deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor Belgische klanten. Dit omdat het aanbod op deze site uitsluitend bestemd is voor in België woonachtige klanten.

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je de verkoopsvoorwaarden. Firelle BVBA behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

Voorwaarden voor inschrijving:

Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online aankopen doen. Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen online geen bestellingen plaatsen.

Prijzen

  • Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.
  • Je betaling wordt uitgevoerd in Euro.
  • Firelle BVBA heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor je een bestelling plaatst.

Bevestiging per e-mail

Elke reservatie of bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail. Je kunt je bestelling eveneens wijzigen of annuleren via e-mail naar webshop@firelle.be of op het volgend nummer: 054 30 00 71.

Levering en verzending

Zelf afhalen in de winkel

Je kunt ervoor kiezen een bepaald artikel uit de collectie te reserveren in het door jouw aangeduide Firelle-filiaal.

Nadat je je reservatie hebt verzonden, sturen wij je zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging terug. We geven via een tweede e-mail aan wanneer de door jou gemaakte reservatie kan worden afgehaald.

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter aan de kassa.

De gereserveerde artikelen blijven tot 10 dagen na de levering in de Firelle-winkel van je keuze.

Via thuisbestelling

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Prijzen en verzendingskosten op deze site zijn bedoeld voor levering in België. Je krijgt altijd een e-mail ter bevestiging na goede ontvangst van je bestelling. De bestelde goederen worden dan zo snel mogelijk bij jou thuis bezorgd. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, dan melden we dit ook via e-mail.

Indien je de derde maal niet thuis bent op het moment dat de koerier langskomt, wordt de bestelling geannuleerd.

Betalingsmodaliteiten

Bij zelf afhalen in de winkel

Je betaalt aan de kassa (contant, met Bancontact/MisterCash, met Visa, met Mastercard, met Supreme Awards of Sodexho cadeaucheques). Je brengt bij voorkeur een print van je reservatieformulier mee naar de winkel. Hierop staan de gereserveerde modellen en prijzen vermeld.

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter in de winkel.

Bij thuisbestelling

Betalingen kunnen gedaan worden met Bancontact/Mister Cash, VISA of MasterCard.

Bij betalingen met een kredietkaart, zal de betalingen onmiddellijk uitgevoerd worden. In geval van annulatie of verbreking van de bestelling, en indien uw rekening reeds gedebiteerd werd, verbindt Firelle zich er toe het gedebiteerde bedrag zo spoedig mogelijk terug te sorten (14 dagen na ontvangst van de goederen).

Bij betaling met Bancontact/Mister Cash wordt de debitering direct uitgevoerd. Bij annulatie van de bestelling wordt het gedebiteerde bedrag teruggestort.

De betaling gebeurt in Euro. Firelle BVBA is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend. Firelle BVBA is in geen enkel geval verantwoordelijk mocht de financiële instelling om een of andere reden de betaling weigeren.

Firelle BVBA zal alle redelijke zorg nemen, voor zover het in haar macht ligt, om de informatie betreffende uw bestelling en betaling te beveiligen. Firelle BVBA kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot de informatie die je verstrekte bij een bestelling op de website van Firelle BVBA.

Verzendingskosten

Er zijn geen verzendingskosten.

Voorwaarden m.b.t. terugzendingen/terugbetalingen

Indien je opteert voor thuislevering kan je indien je niet 100% tevreden bent of je blijkt het product beschadigd te hebben ontvangen, binnen de 14 dagen na ontvangst, dit product binnenbrengen bij de firelle-winkel in jouw buurt en dit mits overhandiging van het ordernummer en de leveringsnota van de verzendingsdienst.

De goederen moeten teruggegeven worden in hun originele verpakking, plus in de verpakking afkomstig van het koerierbedrijf. Indien er al geld werd afgehouden van je rekening wordt dit direct na het terugbrengen teruggestort.

Overmacht

Firelle BVBA is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Firelle BVBA, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Firelle BVBA.

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Firelle BVBA zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Hoofdingen en verbreking

Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden.

Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Gebruik van elektronische communicatie

De verkoop van producten van de Firelle website gebeurt elektronisch. Zodoende ben je ermee akkoord dat Firelle BVBA elektronisch met je communiceert. Het is Firelle BVBA toegestaan je e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. je bestelling via internet.

Voor zover toegestaan door de wet, ga je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft m.b.t. de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.

Firelle BVBA is gerechtigd berichten via andere weg te sturen (bv. per post) en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de overeenkomst gespecificeerd is.

Voor zover toegestaan door de wet ga je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.

Recht op toegang van uw gegevens

Je hebt steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: webshop@firelle.be.

Indien je geregistreerd bent, kun je op ieder moment alle informatie die wij van je bijhouden, wijzigen. Log daarvoor in op 'Mijn Firelle' en kies daarna voor de optie 'Gegevens aanpassen' in de linker navigatiebalk.

schrijf je in op onze Nieuwsbrief